Поверителност на онлайн магазина www.gettik.bg

 1. Компанията mioWell, s.r.o., със седалище Záhradnícka 95, Bratislava, вписана от Районен съд Bratislava I в, раздел sro , вх. № 161328/B. (по-надолу „продавач“ или „администратор“) обработва в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета № 2016/679 относно защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ES (Общ регламент за защита на данните) (наричана по-нататък “Регламент”), следните лични данни:
  • име и фамилия
  • имейл адрес
  • телефонен номер
  • адрес/седалище
 2. Горепосочените лични данни трябва да бъдат обработвани за изпълнение на поръчки и по-нататъшно изпълнение на договора, ако между вас и продавача е сключен договор за покупко-продажба. Такова обработване на лични данни е позволено от чл. 6 ал. 1 бук. б) Регламент – обработката е необходима за изпълнението на договора.Продавачът обработва тези данни по същия начин с цел записване на договора и възможно бъдещо прилагане и защита на правата и задълженията на договарящите страни. Съхраняването и обработването на лични данни е с горепосочената цел за период от 10 години от реализирането на последната част от изпълнението по договора, освен ако друга правна уредба изисква съхраняването на договорната документация за по-дълъг период. Такава обработка е възможна на основание чл. 6 ал. 1 бук. c) и f) от Регламента – обработването е необходимо за изпълнение на законовото задължение и за целите на законните интереси на администратора.
 3. Новини и други бизнес съобщения могат да бъдат изпращани до купувача чрез имайла или телефонен номер, тази процедура е възможна според § 7 ал. 3 от Закона №480/2004 Сб., относно услугите на информационното общество, освен ако купувачът не го откаже. Тези известия могат да бъдат отменени по всяко време, например чрез изпращане на имейл или кликване върху връзката в бизнес обява.
 4. Обработката на лични данни се извършва от компанията mioWell, s.r.o. т.е. от администратора на личните данни.
  Личните данни няма да бъдат предавани на трети страни извън ЕС.
 5. Администраторът няма лице т.н. отговорно лице. С администратора може да се свържете чрез имейла:  [email protected]
 6. Администраторът на лични данни, като оператор на уебсайта www.gettik.com, използва бисквитки на този уебсайт, които се използват тук за целите на:
    • Измерване на трафика на уебсайтове и генериране на статистически данни относно трафика и поведението на посетителите на уебсайта
    • основна функционалност на уебсайта.

 

  • Събирането на бисквитки за целите, посочени по-горе, може да се счита за обработка на лични данни. Такова обработване е възможно въз основа на правна причина – законния интерес на администратора, и е разрешена от чл. 6 ал. 1 бук. f) от Регламента.
  • Уебсайтът може да се използва и в режим, който не позволява събирането на данни за поведението на посетителите на уебсайта – този режим може да бъде зададен или в настройките на браузъра, или е възможно да се повдигне възражение срещу такова събиране въз основа на законния интерес на администратора според чл. 21 от Регламента, които са достъпни в долната част на уебсайта. Вашето възражение ще бъде оценено незабавно. Бисквитките, необходими за функционалността на уебсайта, ще се съхраняват само за времето, необходимо за функционирането на уебсайта.
  • Ако посетителят подава възражение срещу обработката на технически бисквитки, необходими за функционирането на уебсайта, не е възможно да се гарантира пълната функционалност и съвместимост на уебсайта.
  • Бисквитките, които се събират с цел измерване на трафика на уебсайта и генериране на статистика, свързана с трафика на уебсайта и поведението на посетителите на уебсайта, се оценяват под формата на групова единица и в анонимна форма, което не позволява идентифицирането на дадено лице.
  • Събраните бисквитки се обработват от други обработватели:
   • Доставчик на услугите Google Analytics, управлявана от компанията Google Inc., със седалище 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • FACEBOOK ads

7. Моля, обърнете внимание, че съгласно Регламента имате право да:

  • анулирате изпращаните бизнес обяви по всяко време
  • да подадете възражение срещу обработването въз основа на легитимен интерес на администратора
  • да поискате от нас информация за това, какви ваши лични данни обработваме
  • поискайте достъп до тези данни от нас и го актуализирайте, коригирайте или поискайте ограничение за обработка
  • поискайте изтриването на тези лични данни от нас, ние ще извършим изтриването, освен ако не е в противоречие с приложимото законодателство или законните интереси на администратора
  • за преносимостта на данните в случай на автоматизирана обработка със съгласие или за изпълнение на договор
  • да поискате копие на обработваните лични данни
  • за ефективна съдебна защита, ако считате, че вашите права са били нарушени съгласно Регламента в резултат на обработката на личните ви данни в нарушение на настоящия регламент
  • да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни.

 

0
  0
  Вашата количка
  Вашата количка е празнаВърнете се в магазина
   Calculate Shipping
   Apply Coupon